Najviac zarábajúce osobnosti po smrti

V každoro?ne zostavovanom rebrí?ku ?asopisu Forbes, v ktorom figurujú slávni zosnulí zoradení pod?a ich zárobku v minulom roku.

Trinás? osobností z tohto rebrí?ka v posledných dvanástich mesiacoch zarobilo 247 miliónov dolárov.

Ich majetok sa rozrastá v?aka právam a rôznym zmluvám na ich meno v merchandisingu a reklame. Aby sa ?lovek dostal do tohoto rebrí?ka, potrebovalo jeho dedi?stvo zarobi? 7 miliónov medzi októbrom 2005 a 20. októbrom 2006.

Profesor Tolkien sa v rebrí?ku umiest?uje so železnou pravidelnos?ou, no v rebrí?ku pomaly klesá, ?o neovplyvnila ani trilógia Petra Jacksona.

h2. Rebrí?ek

1. Kurt Cobain
2. Elvis Presley
3. Charles M. Schulz
4. John Lennon
5. Albert Einstein
6. Andy Warhol
7. Dr. Seuss (Theodor Geisel)
8. Ray Charles
9. Marilyn Monroe
10. Johnny Cash
11. J.R.R. Tolkien
12. George Harrison
13. Bob Marley