Pán prsteňov z roku 1977

Ako mnohí viete prvé vydanie Pána prsteňov vyšlo v bývalom Československu v roku 1977. Vtedajší denník Rudé Právo uverejnil zaujímavú recenziu na toto veľdielo.

Začítajte sa do jej riadkov a pochopíte, aký bol skutočný vzťah vtedajších mocipánov k najväčšiemu dielu profesora Tolkiena.

Jde o další útok proti socialistickému zřízení. Říše zla, z níž se valí popel a dým, je průhledně umístěna na východě, obrazem dělnické třídy, která jednotná v potu tváře buduje těžký průmysl, mají být odporní a zlí skřeti. Samozřejmě, že synáček z buržoazní rodiny nemůže vidět na těžké práci nic krásného a povznášejícího. Obyvatelé západu – zemí oplývajících mlékem a strdím – elfové (neboli aristokracie), lidé (buržoazie) a hobiti (statkáři) žijí naopak v blahobytu (aniž je vysvětleno, odkud jej získávají), a jediné co je trápí, je „hrozba“ z východu. „Síly dobra“ zde představuje sbírka představitelů těchto rekreačních kruhů, jejich ruce se nikdy nedotkly pořádné práce. Jejich vůdcem je Gandalf, šiřitel zpátečnické ideologie, s jejíž pomocí udržuje obyvatelstvo v nevědomosti a strachu před pokrokem. (…). Není pak divu, že Saruman, zastánce utlačovaných a přítel pokroku, je prohlášen za zrádce a jeho sídlo je zničeno bojůvkou fanatických zpátečníků. Když pak šíří socialismus v Kraji, je chycen a bez soudu potrestán hobity. Podporovanými a placenými kapitalistickou mocností Gondorem. (…). Ale socialismus se naštěstí nedá zničit hozením jakékoliv své relikvie, i té nejposvátnější, do ohně. Drž se, Mordore, obklíčený nepřátelskými reakčními sousedy!

Comments are closed.